BLI RELATIONSKOMPETENT

“If we want to learn how to love, we must proceed in the same way we have to proceed if we want to learn any other art; say, music, painting, or the art of medicine or engineering.”


Erich Fromm, The Art of Love


RELATIONSKOMPETENS

PERSONLIG UTVECKLING - TILLSAMMANS


Vi kan inte existera utan att relatera. Till livet, till oss själv, till andra, till en eller flera partners. Med avstamp i existentiella teman går vi metodiskt igenom vad det är att vara människa i ständig relation.


Hur vi inte måste någonting här i världen, utom att välja, ständigt, och dö, någon gång - oklart när. Hur det faktumet, om vi väljer att blunda för det, skapar existentiell ångest. Om hur det istället kan skapa meningsfulla relationer, korta och långa, och leda till att vi lever vårt eget liv och inte någon annans, om vi tar emot det och ständigt utforskar det.


KUNSKAP

Du/ni får förståelse för hur sinnet fungerar och hur du väljer, när du väljer och varför du väljer som du gör.

Du/ni får insikter om hur vi kan skapa vår tillvaro medvetet istället för att vara i ständig omedveten reaktion på det som händer.


ANSATS

Du/ni får göra en livsvärldsanalys och se på tillvaron klarare.

Du/ni får lära er enkla, och utmanande, verktyg för att förstå och ta ansvar för dina/era känslor och behov, och att kommunicera dem tydligt utan att skapa konflikt.

Du/ni får utforska hur vi kan använda kroppen som kompass, och, lära er att röra andra och varandras kroppar mer medvetet.


FÄRDIGHET

Du/ni får en verktygslåda med konkreta övningar och tekniker att använda i vardagen.

Du/ni får bolla era upplevelser av den.


Kursen avslutas med två sessioner där ni får hjälp att skriva ert RELATIONSKONTRAKT och KÄRLEKSMANIFEST.


Hur kommer det sig att de flesta av oss aldrig skulle ta ett jobb utan att skriva ett anställningsavtal, men så få av oss skriver RELATIONSKONTRAKT? Egentligen är det ju samma grej: en konkret överenskommelse kring tid, pengar och uppmärksamhet.


Och hur kan vi vara överens om vad det är att älska, om vad kärlek är, i handling, om vi inte har definierat vad det är för just oss, i ett KÄRLEKSMANIFEST?


VAD

PILOTHELG två dagar och nätter inkl kost och logi:

3 900 kr inkl moms

(plats meddelas senare)

KURS 6 x 5 h 1 800 kr inkl moms p p/gång

(plats: Stockholm)

NÄR

PILOTHELG, 9-11 november

KURS, vår 2019