vem

VEM

MARTINA HALLIN

Jag är kommunikationsvetare i botten, och en av de första diplomerade existentiella coacherna i Sverige.


Mitt andra yrke är kommunikationskonsult, med strategisk relationsmarknadsföring som expertis, numera framför allt inom den civila sektorn. Dessutom har jag lång erfarenhet av att vara chef (i det kommersiella näringslivet) - om det betyder något för dig. För mig betyder det att jag är van att leda, och genuint intresserad av människor som vill något.


Och så sitter jag i styrelsen för RFSU Stockholm och är en av dem som driver Fria Relationsgruppen. Att jag har mitt ideella engagemang just där, är för att jag delar Elise Ottesen Jensens vision om ett samhälle där "män och kvinnor är jämlika och sexualiteten ett uttryck för innerlighet, njutning och ömhet", och RFSU:s mission om att alla ska "våga vara, välja och njuta".

VARFÖR

INTE ANTINGEN ELLER, UTAN BÅDE OCH

Både stå rakt upp och ner, välkomnande den yttre världen, och upp-och-ner, vänd mot den inre.

Jag har gjort några såna där helomvändningar i mitt liv.

Sagt upp mig utan att ha något annat att gå till. Haft sabbatsår och bara rest, yogat, och mediterat.

Skilt mig. Gift mig. Levt ensamt, levt flersamt. Levt med män, levt med kvinnor. Långt ut på landet, och mitt i stan.

Gjort karriär. Hoppat av karriär. Jobbat kommersiellt, internationellt, ideellt.

Haft det gott ställt. Levt på väldigt lite pengar.

Varit sjuk, varit frisk.

Kommunicerat, mycket, i många år, i alla möjliga sammanhang, med och inför väldigt många människor. Varit tyst, en stund varje dag för jämnan, och hela dagar i sträck ibland, i specifika sammanhang, med och utan andra människor.

Om det är viktigt för dig att gå till en coach som lever normöverskridande, kan ovanstående vara fint att veta.

Om det inte är viktigt för dig, är det inte det för mig. Jag förespråkar inte att du ska leva som jag gör - jag vill hjälpa dig att leva som du vill. Som du verkligen vill.


VAD ANDRA SÄGER OM MIG

SOM COACH

"Jag kom till dig för att jag kände mig förvirrad, nästintill trängd , av livet och av att "min tanke på mitt liv" inte kunde ta plats någonstans. Det var viktigt för mig att den jag valde att prata med hade en öppen och flexibel syn på relationer. Jag trodde nog att det normbrytande sätt som jag lever på skulle ta större plats och kräva mycket grävande men i själva verket tedde sig allt mycket naturligt och det blev istället frågor om mig själv, så oerhört närvarande precis framför mig så att jag nästan inte hade sett dem.


Idag är allt annorlunda. Och ingenting, såklart. Jag ser klarare. Jag kan sortera i tydligare ramar. Jag kan ta ett steg tillbaka och titta på vad jag håller på med. Jag tränar på mitt saktmod (att våga långsamt, som jag så fint börjar lära mig). Jag är tryggare i mina val. Jag ser tydligare varför jag gör mina val och var jag är på väg. Framför allt gör jag mina val oavsett vart de för mig.


Jag ser stegen vi tagit som öar som jag successivt lyst upp. Trasslat upp små nystan som uppstått kring vägen som är mitt liv. Hur jag relaterar till min mamma, hur det påverkar mig och mina val, hur det får mig att känna mig och vad jag vill. Hur jag relaterar till XX (fortfarande), hur vi är egna personer och att det inte finns någon magi som manipulerar sig in i bröstet. Hur döden fortsatt att vara så nära inpå mitt medvetande, vad jag lärt mig från stora tunga sorger. Hur jag kan vända blicken från de jag relaterar till, och istället se på mig själv ett tag, och fråga: vad vill jag?


Mest gynnsamt i våra samtal har varit din otroliga närvaro, Martina. Det har varit en ynnest att få sitta mitt emot dig och dela det som är allra viktigast i mitt liv. Ditt sätt att spegla, rama in, hitta nyckelord, lyfta och sätta nya ord på mina ord. Du är amazing.


Nu fokuserar jag mer på mig själv, jag lägger mycket tid, uppmärksamhet och pengar på att utforska vad jag vill ägna mig åt när jag är själv. Det har på ett överraskande sätt (inte för dig, men för mig) gjort att jag tycker att det är så oerhört mycket trevligare att vara själv."


"Genom ett varmt och öppet klimat har Martina guidat mig inåt för att höra min egen sanning och att våga både lyssna och agera på det. Tryggt, mjukt och rakt guidade hon mig hem."


"Jag ville prata om flersamhet, familj och vänskap ur det normbrytande perspektiv jag tycker att jag har. Jag hade och har (kanske lite mindre nu) svårt med tilliten till partners och att hitta min plats bland vännerna. Jag ville hitta en väg till djupare relationer och öppenhet och en känsla av tillhörighet samt deala med längtan efter en slags familj.

Idag känner jag ibland samma känslor av rädsla att bli övergiven av kärleken och ett typ av utanförskap i förhållande till mina vänner och samhället. Men, jag tycker att jag kan vila i att de känslorna passerar., och jag har makt att ta tag i mina känslor genom kommunikation som inte är konfliktfylld utan som bara utgår från mig. Jag har också märkt att då lyssnar folk utan att döma och det känns stärkande.


För mig var det gynnsamt att du Martina fördjupade olika koncept kring intimitet, kommunikation och olika filosofiska idéer om närhet och öppenhet genom samtal. Sen vred och vände vi på de idéerna i förhållande till mina tankar.


Älskade ingången i de olika sätten att vara intim på. De öppnade verkligen upp det fina med flersamma relationer för mig på det sättet att det belyser alla relationer. Kärlek, familj, vänskap, yrke etc. Handfasta tips såsom de tre f:en och samtalskvitto bär jag med mig i bakfickan men också att genom samtalet få fundera mig fram till olika kärnor i mig själv. Var exakt ligger mina rädslor? Ilskor? Sorger?


Idag fortsätter jag att kommunicera i alla mina relationer. Och jag jobbar på att öppna mig. Vilket var en insikt för mig att när jag tror att andra tar avstånd så är det kanske jag själv som tar avstånd genom att inte öppna mig. Jag försöker vara närvarande och känna in och utforska vad de olika relationerna behöver just nu istället för att fastna i nervösa grubbel om framtiden. Jag övar på att be om saker samt identifiera mina behov."


"Jag kom för att få hjälp att hantera min stora trötthet och känsla av sorg. Min energilöshet. Min otrivsel med mig. Idag har jag återfått energi och har större medkänsla med mig själv Det som varit gynnsamt är det gemensamma utforskandet.

Dina frågor som fått mej stanna upp.

Jag har också uppskattat när du kopplat något vi pratat om till olika existentiella tänkare och deras teorier."


SOM FÖRELÄSARE/WORKSHOPLEDARE

"Att höra Martina föreläsa om medvetna relationer var en upplevelse jag unnar alla som är det allra minsta intresserade av relationer, livet, tiden och om hur man kan förhålla sig till sig själv och andra.


Martina har förmågan att skapa en inkluderande och varm stämning där inga frågor är dumma. Förutom att ämnet  i sig är både intressant, tankeväckande och allmänmänskligt, så levandegör Martina det på sitt kvicka sätt, med både personliga anekdoter och en stor portion humor.


Dessutom, och kanske viktigast för mig, är att Martina inspirerar oss att se bortom det förgivettagna, att våga ifrågasätta våra förutfattade meningar om relationer och om oss själva, och på så sätt öka möjligheterna för fler att leva ett rikare liv."


"Martina är en fantastisk, karismatisk person som fångar lika mycket med sin kunskap och erfarenhet, som med sin värme och energi."


"Det jag framförallt tar med mig från hennes föreläsning är vikten av att reflektera över hur jag lever mitt liv och om det bottnar i mina egna önskningar och behov eller utgår från andra normer.


Jag rekommenderar att ni anlitar Martina om ni är intresserade av att ur ett existentiellt perspektiv fundera över era val och hur normer påverkar dem.


Om ni vill få igång tankar och samtal om vad det innebär för er själva och andra. Martinas förmåga att anpassa sig till sin publik gör att hon har en stark närvaro och är intressant att lyssna på oavsett om det är i en mindre grupp eller en större publik."


"Som föreläsare är Martina entusismerande, närvarande, full av energi och framstår som kunnig inom sitt område.


Några specifika saker jag särskilt fick med mig från föreläsningen är att livet behöver inte vara så inrutat, man måste inte passa in i något fack och det finns andra sätt att leva på än de traditionella. Att det är okej att avvika från normen, att bryta gamla förlegade föreställningar och mönster om hur saker ska vara och på så sätt skapa något nytt för sig själv och för andra.


Jag rekommenderar att ni anlitar Martina om ni vill ha en rolig, tankeväckande föreläsning som känns oväntat intim."


OM TALANDE TYSTNAD

"Den här helgen gav en massa livsinsikter och nya synvinklar som jag är oerhört tacksam för! Jag var förväntansfull när jag kom och lugn/ivrig/glad/energifylld när jag åkte. Detta är underbart men kan ej beskrivas med ord utan måste upplevas!"


"Den här helgen gav mig väldigt mycket. Lärdomar om mig själv, utveckling, mod, tankar. Lugn och utmanande på samma gång.

När jag kom var jag osäker & förväntansfull och när jag åkte var jag glad &  mer insiktsfull


Det var väldigt givande med de existentiella samtalen. Hade gärna haft mer av det. Hade även varit spännande med några längre meditationer och kanske lite mer yoga. Kanske pratat lite mer innan om vilka känslor som kan komma. Att det är okej att gråta exempelvis. Både på samtalen och under meditation/tystnaden.


Det var väldigt utvecklande att ta sig den här tiden för sig själv och få guidning i meditation och samtal."


"Möjligheten till fysisk avskildhet, stillhet och ostördhet förhöjdes med cirklarna, yogan och meditationen. Känner ett lugn och en mjukhet nu så här efteråt.


Stället var underbart och att detta upplägg av retreat kändes väldigt inkluderande och vänligt. Möjligt att få  gå in i sina känslor, tillåtande. Kändes inte som någon press att dela upplevelser, kontakta med övriga deltagare etc. Det var skönt."


"Får du möjlighet, åk!"