vad

EXISTENTIELL COACHING VAD ÄR DETI dagens samhälle finns det få utrymmen för det där stora samtalet som handlar om vad det egentligen är att vara en liten människa. Och ibland är det som om vi sjukdomsbelägger det där som ingår i att vara mänsklig. Att vara låg. Att vara orolig. Att sörja. Att våndas. Att känna skuld över hur vi levt. Att känna ångest över att inte veta hur vi vill leva. Att känna att vi inte lever vårt eget liv, utan någon annans. Eller att vi lever alla andras, men inte vårt alldeles egna.


Innehållsmässigt skiljer sig existentiell coaching från traditionell genom att inte väja för de riktigt utmanande frågorna i tillvaron. Med rötterna i filosofi, och basen i existentialismen, tar vi avstamp i den existentiella psykologins inriktning på hur vi kan skapa och leva ett meningsfullt liv.


FÖR VEM OCH NÄR?

Befinner du dig vid en tidpunkt i livet när du funderar på vem du är, vad du egentligen vill, eller hur det blev som det blev? Känner du att en eller flera delar av din tillvaro snurrar för snabbt - eller rör sig för lite? Brottas du med något i dina relationer med din partner, familj, andra? Har du ångest och olustkänslor fastän "allt är bra"? Känner du inte igen dig själv? Vill du något, som du helst inte skulle vilja att du ville? Eller känner du igen mönster som upprepas och vill förändra dem? Upplever du dig som en mentalt frisk människa som inte behöver psykoterapeutisk behandling, men letar efter en annan klok människa, som inte är en vän, och som du kan prata helt fritt med, och få hjälp av att sätta ord på det där som är svårt att sortera i själv?


Behöver du helt enkelt stöd att reda ut vad som är vad, och vad saker och ting egentligen handlar om, för att skapa en förändring? Då kan existentiell coaching vara rätt för dig.


VAD SKILJER COACHING FRÅN PSYKOTERAPI OCH EXISTENTIELL COACHING FRÅN TRADITIONELL?

Det finns några stora skillnader mellan coaching och psykoterapi.


Coaching är aldrig:

- behandling på obestämd tid

- utifrån en diagnos

- dåtidsorienterad


Coaching är alltid:

- tidsavgränsad

- nu-orienterad

- handlingsfokuserad


Du kommer inte få peppsamtal från mig klockan nio varje onsdagmorgon och inte heller behöva redovisa vad du har presterat sen sist. Är det vad du längtar efter ska du leta upp en traditionell coach som erbjuder den typen av stöd.


Du kommer inte heller att få en diagnos, eller en etikett. Här undviker vi att sjukdomsförklara företeelser som hör livet till, och ser till exempel på ångest, ilska och sorg som naturliga tillstånd som hellre ska begripas, än undvikas.


Just att förstå dina känslor, tolka budskapen de innehåller, och hur de påverkar dina val, är centralt i våra samtal.

Kanske leder det till en förändring av dem, dig och din tillvaro. Förmodligen gör det det. Men - vi börjar med utforskandet, och försöker inte förändra utan att först förstå vilka utmaningar just du brottas med, just nu. Vi ser på det du kanske upplever som ett problem, som en reaktion på grundläggande existentiella utmaningar som ingår i att vara människa - att leva i spänningsfältet mellan friheten i ensamhet och tryggheten i relationer, sjukdom och hälsa, kris och utveckling, mod och rädsla, kraft och orkeslöshet, meningsfullhet och meningslöshet


I det existentiella rummet får du utrymme att vara, bara vara, med allt, precis allt som är du och din tillvaro. Jag hjälper dig att utforska, reflektera och bli mer medveten om vilka val du lever och vilka skäl du har för det. Här finns inte rätt eller fel, inte bra eller dåligt. Inga känslor är förbjudna, allt kan begripas, och allt är välkommet.


Du, precis som du är just nu, är extra varmt välkommen.


EXISTENTIALISM


Det finns några grundvärderingar i den filosofiska riktningen som kallas för existentialism.


Vi är kastade in i tillvaron.

Vi är i ständig tillblivelse.

Livet är oändligt osäkert.

Det enda vi vet med säkerhet, är att vi ska dö.

Vår val, och våra handlingar, fram till dess är det som definierar oss.

Det är viktigare att hitta vad som är meningsfullt för dig, än att söka svaret på vad som är meningen med livet.


Vill du lära dig mer om den moderna existensfilosofin, ska du läsa tjocka böcker av djupa människor som Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger, Husserl, Levinas, Buber, Merleau-Ponty, Sartre och Beauvoir.


Om du inte vill, så måste du inte. Jag har läst dem åt dig.

 


TERAPI VAD ÄR VAD, VEM ÄR VEM


Psykiatri, pykoanalys, psykodynamisk terapi, kognitiv beteendeterapi, coaching, existentiell coaching - vad ska du välja och varför?


Terapi betyder från början det som hjälper. Vilken form av terapi du väljer, är helt upp till dig.


Om du upplever att du behöver medicinsk hjälp, ska du söka dig till psykiatrisk vård. En psyikatriker är legitimerad läkare och kan ställa kliniska diagnoser på psykiska sjukdomar, och behandla dem med psykofarmaka.


Har du en beroendeproblematik eller en depression, är en psykoterapeutisk behandling vanlig. I Sverige kan vem som helst kan kalla sig terapeut, men psykodynamisk terapeut, och psykolog, är skyddade yrkestitlar som man bara får kalla sig om man genomgått en utbildning som är godkänd av Socialstyrelsen.

 

En psykodynamisk terapeut har genomgått en treårig utbildning, men kan också vara en legitimerad psykolog som har en femårig högskoleutbildning. Psykodynamisk terapi kan innebära olika metoder. Du vet den där bilden av dig på soffan och någon som sitter under ett porträtt av Freud snett bakom dig utan att säga mer än "hmmm" under de tre år du går dit två gånger i veckan och pratar om din barndom? Längtar du efter den utmaningen, ska du söka dig till en psykoanalytiker.


Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem, till exempel ångest. Man kan vara KBT-terapeut utan att vara legitimerad psykolog eller psykodynamisk terapeut.  Terapin är kortare än psykoanalys, och det är en vanlig terapiform att få via försäkringar och företagshälsovård, och i en del fall, precis som med psykiatri, via landstinget.


Coach är inte en skyddad yrkestitel, vem som helst kan kalla sig för coach, men som existentiell coach har man en akademisk yrkesutbildning där mellanmänskliga samtal ingår, och där man har minst två års yrkeserfarenhet, plus en diplomerande yrkesutbildning* som är relativt ny i Sverige. Den skiljer sig från traditionell coaching på ett par olika punkter. Alla utbildare och handledare är akademiker (t ex leg psykoterapeuter och psykologer), och utbildningen baseras på existentiell filosofi, och evidensbaserad existentiell psykoterapi, med en fenomenologisk hållning. För att bli certifierad behöver man minst två års klienterfarenhet och själv gå i handledning.


Coaching är inte samma sak som psykoterapi, även om coachingsamtal kan ha en terapeutisk verkan - precis som alla goda samtal. Ofta kan du få kostnaden för coaching täckt eller subventionerad av din arbetsgivare med hjälp av friskvårdsbidrag eller bruttolöneavdrag.


*Är du intresserad av att bli diplomerad existentiell coach? Kika här:

http://existentiellt.nu/testexistentiell-coaching/

Vill du certifiera dig? I Sverige går du via SEPT, Sällskapet för Existentiell Psykoterapi:

http://sept.nu/sa-blir-du-certifierad-existensiell-coach/